Swirl flaps delete.

Hva er Swirl flaps (Virvelventiler) Dette er spjeld som sitter i motorens innsug. de har til oppgave å sørge for luften som kommer inn i sylindrene er tilstrekkelig turbulent til å lage en god luft/drivstoffblanding. Disse har en tendens til å tettes av sot over tid pga. EGR. (Eksos Gass Resirkulasjon) Det har vert en del tilfeller av at spjeldene har løsnet, og små deler har kommet inn i motoren, noe som fører til dyre reparasjoner. Dersom du vil fjerne virvel ventilene kan vi ta oss av programmeringen.

På bildet nedenfor er ett sett med godt sotete Swirl flaps.

På bildene nedenfor ser du skader på stempel og i topp etter at en Virvelventil har løsnet, og blitt med inn i sylinderen. Etter ett slikt havari kan reparasjon komme opp i 6 sifferet beløp.