Stage 2 Tuning.

Stage 2 Tuning* legger all fokus på Power. Optimeringen vi gjør her er fortsatt innenfor grensene for det motoren kan yte med originale deler. Vi anbefaler å halvere km intervall på oljeskift. Ellers vil den ha samme service intervall som før.

Denne optimeringen må meldes inn til Statens vegvesen. Bileier er selv ansvarlig for å få dette gjort. For at et trimmet/tunet kjøretøy skal være lovlig, er det et krav at kjøretøyet skal være godkjent hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner etter trimmingen. Den nye effekten skal være skrevet inn i vognkortet. Det er kjøretøyets eier som har ansvar for å dokumentere at utslippene fra motoren er innenfor de kravene som kjøretøyet opprinnelig er godkjent med. Slik dokumentasjon må innhentes fra kjøretøy- produsenten eller et laboratorium med offentlig godkjenning.

(*Stage 2 Tuning tilbys ikke for alle modeller.)