Stage 1 Tuning.

Stage 1 Tuning fokuserer mest på motorens ytelse, men lavere forbruk blir det også.* Optimeringen vi gjør her ligger godt innenfor grensene for det motoren kan yte med originale deler. Den vil ha samme service intervaller som før.

Denne optimeringen må meldes inn til Statens vegvesen. Bileier er selv ansvarlig for å få dette gjort. For at et trimmet/tunet kjøretøy skal være lovlig, er det et krav at kjøretøyet skal være godkjent hos en av Statens vegvesens trafikkstasjoner etter trimmingen. Den nye effekten skal være skrevet inn i vognkortet. Det er kjøretøyets eier som har ansvar for å dokumentere at utslippene fra motoren er innenfor de kravene som kjøretøyet opprinnelig er godkjent med. Slik dokumentasjon må innhentes fra kjøretøy- produsenten eller et laboratorium med offentlig godkjenning.

*Drivstoff besparelse avhenger av kjørestil