MAF off.

MAF (Luft Masse Måler) måler luftmengden motoren får. I noen tilfeller ved Steg 2/3 Tuning går det så store luftmengder gjennom MAF-sensoren at den når maks volt/verdi. Det vil igjen resultere i feil blandingsforhold, effekt tap etc. Da kan den programmeres bort.

(Ikke tilgjengelig for alle bilmodeller)