Hot start fix.

Noen biler har problem med start av varm motor, spesielt biler fra VAG (VW Audi Group) Når motoren er varm trenger de mer tid på å starte. Dette problemet kan vi løse ved å foreta endringer i motorens software.