Fleet. (Flere kjøretøy)

For de med flere enn ett kjøretøy.

Vi kan tilby løsninger for å spare drivstoff utgifter. Besparelse kan ligge på opptil 20% for noen modeller. Samtidig øker effektiviteten i kjøretøyene.

Eksempel: Vi gjør en ECO Tuning av en flåte på 10 like lastebiler. Gjennomsnittet for flåten er 7500 mil pr bil i året. De bruker i snitt 2.6 Liter pr mil. Dette året sier vi at snittprisen på Diesel er på kr. 14.- pr. liter. Besparelse på ECO Tuning kan være opp til 20%. I dette tilfellet bruker vi 10% som blir 0,26 Liter pr kjørte mil.

Altså. 10 x 7500 Mil = 75000 mil x 0,26 L pr. mil spart. = 19500 Liter spart x Kr. 14.- pr liter

=273 000.- Kroner spart på ett år.

Vi kan optimere de fleste typer moderne kjøretøy, men det er dessverre ikke mulig med alle modeller.

Ta kontakt så kan vi snakke om løsninger som kan passe for deg/dere.