EGR off

En ny, og en tett EGR Ventil.

En ny, og en tett EGR Ventil

Tett Diesel Partikkelfilter.

 Tett Diesel Partikkelfilter

KUN TIL BANEBRUK!

Det er ulovlig å stenge/fjerne EGR (Eksos Gass Resirkulasjon) da dette fører til økte utslipp. Programvaren er kun til banebruk. ALL bruk utenfor bane er ulovlig, og skjer på bileiers ansvar.

Til banebruk anbefaler vi å programmere bort EGR-funksjonen. Motoren vil da få renere innsugsluft, noe som gir bedre effekt samt lavere forbruk. Hva er EGR? (Eksos Gass Resirkulasjon) Det er en funksjon som sender en del av eksosen tilbake til innsuget for å redusere NOX utslipp. Problemet er at motoren over tid tettes til av sot i EGR-ventilen, innsugs-manifold, virvelventiler, innsugs-kanaler, og innsugs-ventilene. I noen tilfeller kokser stempel-ringene seg fast. Det blir da sylinderlekkasje, og oljeforbruk. Resultatet er redusert kraft, høyere forbruk, og mer utslipp. I verste fall kan motoren slutte å fungere.

All denne soten lå i innsugs-manifold.

All denne soten lå i innsugs-manifold.

Innsugs-ventiler med mye sot.

Innsugs-ventiler med mye sot.

Tette Innsugs-kanaler i topp. Denne motoren har det ikke bra.

Tette Innsugs-kanaler i topp

Tette Innsugs-kanaler i topp Slik som dette blir det ganske fort.

Tette Innsugs-kanaler i topp