Decat.

KUN TIL BANEBRUK.

Å ta bort katalysator er ulovlig da dette fører til økte utslipp. Programvaren er kun til banebruk. ALL bruk utenfor bane er ulovlig, og skjer på bileiers ansvar.