Firma registrert!

Nå er firma ferdig registrert, og verktøy i hus. Venter nå bare på at banken skal bli ferdig.

Categories: